KAKO ODABRATI NAJBOLJI OBLIK ŠTEDNJE I ULAGANJA

Odluke o štednji i ulaganjima teške su za obične ljude, no nemojte se obeshrabriti. Važno je da ste odlučili dio svojega novca ulagati ili štedjeti na dugi rok te da razumijete rizik svakog financijskog proizvoda.

Štednja i ulaganja ključ su financijskog uspjeha. Osim u štednju, svoj novac možete uložiti i u neki od oblika ulaganja (npr. otvoreni investicijski fondovi, ulaganje u investicijsko zlato, dijamante, dionice, obveznice itd.). Najvažnija razlika između štednje i ulaganja visina je rizika i stopa prinosa. Sa štednjom je rizik vrlo ograničen, a pri ulaganju rizik je veći te može biti od umjerenog do vrlo visokog. Jednako tako, mogući prinosi od ulaganja obično su znatno viši pri ulaganju nego pri štednji.

Ponuda nebankovnih oblika štednje i ulaganja raznolika je, ali građani i dalje preferiraju visoko likvidnu osiguranu štednju u bankama i nizak rizik pa prihvaćaju niske prinose.

Idealan model dugoročne štednje za osobu od 30 godina koja godišnje može odvojiti 10.000 kuna (oko 833 mjesečno) mogao bi biti ovaj: 5000 kuna trebalo bi uloži u likvidne oblike kombinirajući oročenu štednju, otvorene investicijske fondove i stambenu štednju, 4000 kuna u dugoročnu ugovornu štednju putem dobrovoljnih mirovinskih fondova i 1000 kuna u životno osiguranje.

Ne postoji univerzalno najbolji oblik štednje ili ulaganja pa odabir pravog štedno-ulagačkog proizvoda ovisi o sljedećim karakteristikama:

– preferencijama o prinosu
– sklonosti prema riziku
– vremenu ulaganja
– visini raspoložive štednje
– životnoj dobi.

Ovisno o navedenim kriterijima, svaka osoba bira proizvod koji smatra najboljim za sebe. Iznimno je važno pri korištenju bilo kojim od dostupnih proizvoda štednje i ulaganja detaljno se informirati i educirati, raspitati se o svim uvjetima korištenja, svim troškovima, pravima i obvezama te dobro razmisliti prije donošenja odluke.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) na svojim je internetskim stranicama objavila tri animirana filma koja na razumljiv način građanima objašnjavaju štednju i ulaganja, obvezne mirovinske i druge fondove te dugoročna ulaganja i štednju za mirovinu.

Kako razgovarati s djecom o novcu

Kako razgovarati s djecom o novcu

Djeca će vam postaviti mnoga pitanja o novcu, a vaša je dužnost kao roditelja da im pokušate odgovoriti na pitanja i navesti ih na put uspješna upravljanja njime.

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

Kako bi kada se osamostale tinejdžeri bili odgovorne odrasle osobe, važno je pripremiti ih za nekoliko financijskih pitanja.

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Većina građana pod pojmom štednja podrazumijeva štednju na računu u banci. Međutim, danas postoji više mogućnosti štednje.

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Polica životnog osiguranja uza štednju sadržava i rizik od smrti tijekom osiguranja, pa se u slučaju smrti isplaćuje cijela svota.

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Svaki građanin s mjesečnim primanjima ima svoju poreznu karticu koja služi za porezne olakšice i osobni odbitak, pa je važno prijaviti na vrijeme sve promjene koje na to utječu.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz