GDJE ŠTEDJETI I KAKO ODABRATI ŠTEDNI PROIZVOD

Većina građana pod pojmom štednja podrazumijeva štednju na računu u banci. Međutim, danas postoji više mogućnosti štednje, u obliku različitih štednih i štedno-ulagačkih proizvoda u koje se može usmjeriti svoj novac.

Štednja je nužan preduvjet za ostvarenje financijske sigurnosti pojedinca i obitelji. Zbog toga je važno njegovati kulturu štednje i što prije djecu uključiti u proces štednje. Različiti su razlozi zbog kojih je važno štedjeti:
– ostvarenje definiranih financijskih ciljeva (npr. odlazak na izlet s prijateljima ili tečaj stranog jezika)
– spremnost za neočekivane situacije i troškove (npr. popravak laptopa)
– planiranje za buduće ciljeve (npr. štednja za fakultet ili stan).

Kako biste odredili potreban iznos štednje, važno je:
– napraviti osobni proračun
– izračunati iznos ukupnih primanja i ukupnih troškova
– analizirati sve kategorije vlastite potrošnje
– promisliti o promjenama koje se mogu uvesti u proračun kako bi se smanjila potrošnja u određenim kategorijama
– smanjiti potrošnju u definiranim kategorijama i novac preusmjeriti u štedni fond.

Kad ste pronašli način za štednju, vaš je sljedeći korak odlučiti gdje ćete ju pohraniti. Većina građana pod pojmom štednja podrazumijeva štednju na računu u banci. Međutim, danas postoji više mogućnosti štednje u obliku različitih štednih i štedno-ulagačkih proizvoda.

Banke i stambene štedionice kreditne su institucije koje primaju štednju građana. Riječ je o institucijama koje imaju određene sličnosti, ali se njihovi proizvodi znatno razlikuju.

Štednju u svim bankama i stambenim šedionicama osigurava država (Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka) na iznos od 100.000 eura po deponentu u jednoj kreditnoj instituciji.

Osim u kreditnim institucijama, štednja je moguća i u dobrovoljnim mirovinskim fondovima te u društvima za osiguranje.

Štednja u banci

Štednja u banci moguća je u nekoliko oblika. Štednja po viđenju (a vista) štednja je koja je na vašem računu i njome možete raspolagati bilo kada. Kamata na štednju po viđenju obično je vrlo niska, a može biti i 0 %.

Osim po viđenju, štednju možete i oročiti na određeni rok (npr.mjesec dana, godinu dana, pet godina itd.). Tada će kamata biti viša nego kod štednje po viđenju, ali dobit ćete ju tek poslije isteka oročenja. Kod oročene štednje dostupna je klasična i otvorena štednja. Klasična oročena štednja podrazumijeva jednokratnu uplatu novčanog uloga na određeni rok, a otvorena štednja uključuje višekratne uplate novčanih uloga na račun oročene štednje.

Djeca ne mogu samostalno ugovarati štednju, već im ona postaje dostupna s navršenih 18 godina. Do tada to za njih možete učiniti vi, ugovaranjem dječje štednje ili štednje za tinejdžere. U Hrvatskoj u prosjeku svako četvrto dijete ima štednju i svaki je četvrti štediša maloljetan. Važno je da svoje dijete informirate kako može biti vlasnik štednog depozita. Međutim, ne može njime raspolagati prije navršenih 18 godina. Dječja štednja obično je isplativija od štednje za odrasle osobe pa su i kamatne stope za mlađe od 18 godina vrlo često više od kamata na oročenu štednju. Pri odluci o štednji, promislite i o porezu. Na kamate na štednju primjenjuje se porez po poreznoj stopi od 10% i bitno je o njemu voditi računa u trenutku dogovaranja štednje.

Štednja u stambenoj štedionici

Ako ste u svoj financijski plan uključili i rješavanje vašeg i stambenog pitanja vašeg djeteta, stambena štednja može biti pravi proizvod za vas. Stambene štedionice nude specifičan oblik štednje kojoj je cilj rješavanje stambenog pitanja. Stambene štedionice uz redovitu kamatu svojim štedišama pripisuju i državna poticajna sredstva. Državna poticajna sredstva za 2023. godinu iznose 0,3 % uplaćene štednje u iznosu do 663.61 euro (5000 kn) godišnje. Stambena štednja može se ugovoriti za razdoblje od dvije, pet, sedam ili deset godina tijekom kojih biste trebali uplaćivati ugovoreni mjesečni, tromjesečni, polugodišnji ili godišnji iznos.

Stambena štednja poseban je financijski proizvod koji je kombinacija stambene štednje i stambenog zaduživanja.

Prva je faza razdoblje štednje, nakon čega se stječe pravo na uzimanje stambenoga kredita. Korištenje stambenim kreditom nije obvezno i novac koji je ušteđen stambenom štednjom može se iskoristiti i za neku drugu svrhu, osim za rješavanje stambenog pitanja.

Štednja u dobrovoljnome mirovinskom fondu

Riječ je o specifičnom obliku štednje radi osiguranja životnog standarda u trećoj životnoj dobi. Dobrovoljna mirovinska štednja temelji se na članstvu u odabranom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a sami određujete njezinu visinu, dinamiku i trajanje. Kao i u stambenoj štednji, i ovdje se primjenjuju državna poticajna sredstva koja iznose 15 % od ukupno uplaćenog doprinosa u prethodnoj godini na maksimalan iznos od 663,61 eura godišnje (najviše do 99,54 eura godišnje). Pravo raspolaganja sredstvima iz dobrovoljne mirovinske štednje imat ćete tek s navršenih 50 godina.

Štednja u društvima za osiguranje

Razgovarajte sa svojim djetetom o važnosti zaštite od različitih rizika koji mogu ugroziti vašu imovinu, ali i vaš i njihov život, a imate li višečlanu obitelj, i sami razmislite o ugovaranju osiguranja. Životno osiguranje kao oblik štedno-ulagačkog proizvoda suvremeni je oblik zaštite pojedinca ili obitelji od rizika od neočekivanih događaja ili šteta.

Smisao osiguranja života zaštita je članova obitelji i sigurnost pa se životno osiguranje smatra posebno pogodnim za osobe koje imaju nasljednike. Životno osiguranje može vam biti korisno za popunjavanje financijskog jaza ako nastane nesposobnost za rad, invaliditet ili smrt glavnog skrbnika obitelji.

Zapamtite da troškovi osiguranja mogu znatno varirati; ovisno o vrsti osiguranja, osiguravajućoj kući, proviziji agenta, očekivanom životnom vijeku i zdravstvenom stanju. Sklapanjem životnog osiguranja obvezujete se na plaćanje ugovorene premije osiguranja, a društvo za osiguranje zauzvrat se obvezuje isplatiti vam ugovorenu svotu osiguranja pri nastupu osiguranog događaja. Odlučite li se za kupnju police osiguranja, promislite o ugovaranju obiteljskog ili grupnog osiguranja. Naime, najčešće su obiteljska ili grupna osiguranja najisplativiji oblik osiguranja.

Kako razgovarati s djecom o novcu

Kako razgovarati s djecom o novcu

Djeca će vam postaviti mnoga pitanja o novcu, a vaša je dužnost kao roditelja da im pokušate odgovoriti na pitanja i navesti ih na put uspješna upravljanja njime.

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

Kako bi kada se osamostale tinejdžeri bili odgovorne odrasle osobe, važno je pripremiti ih za nekoliko financijskih pitanja.

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Polica životnog osiguranja uza štednju sadržava i rizik od smrti tijekom osiguranja, pa se u slučaju smrti isplaćuje cijela svota.

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Odluke o štednji i ulaganjima teške su za obične ljude, no nemojte se obeshrabriti. Važno je da ste odlučili dio svojega novca ulagati ili štedjeti.

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Svaki građanin s mjesečnim primanjima ima svoju poreznu karticu koja služi za porezne olakšice i osobni odbitak, pa je važno prijaviti na vrijeme sve promjene koje na to utječu.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz