JESTE LI OSIGURALI SVOJ DOM?

Kupnja doma najveća je investicija u životu, pa nemojte riskirati veliki financijski gubitak zbog pljačke, poplave, požara, potresa ili neke druge nepredviđene prirodne katastrofe, nego osigurajte svoju imovinu na vrijeme prije nego što vas snađe nevolja.

Iako je za većinu Hrvata kupnja vlastite nekretnine najvažnija te većina živi u vlastitoj nekretnini, samo njih 20 posto dobrovoljno osigurava svoje kuće i stanove.

Imovinska su osiguranja, suprotno raširenu mišljenju, relativno povoljna, ali teško ih je razumjeti. Zato pri ugovaranju osiguranja imovine agenta za osiguranje pitajte dva pitanja:

1. koji su rizici obuhvaćeni standardnom policom osiguranja odnosno koliki će se iznos isplatiti ako se dogodi šteta i

2. jesu li pokriće odnosno ugovorena osigurana svota dovoljni dogodi li se šteta.

Upoznajte se s načinom na koji funkcioniraju police osiguranja

Šteta i naknada iz osiguranja u mnogo se čemu razlikuju od pravnog pojma štete i naknade štete prema općim pravilima građanskog prava. O tim se razlikama ne razmišlja dovoljno pri sklapanju ugovora o osiguranju. Zato tražite od osiguravajućega društva da vam pri sklapanju ugovora o osiguranju uruči opće i posebne uvjete osiguranja kako biste provjerili jeste li dovoljno osigurani. Budite aktivni, zatražite da vam se razjasni ono što ste ugovorili i pročitajte sve uvjete. Poslije nastanka osiguranog slučaja nastaju problemi i sudski sporovi, a to valja izbjeći.

Odvojite vrijeme za odabir pravog osiguranja

Budite temeljiti u proučavanju polica dostupnih na tržištu. Različita osiguravajuća društva imaju različite uvjete i različite procese ‒ sastanite se s različitim posrednicima i zastupnicima osiguravajućih društava.

Imate li policu osiguranja, povremeno provjerite trebate li je dopuniti jer ste, primjerice, adaptirali ili proširili nekretninu, opremili je novim uređajima, dobili novog člana obitelji ili pokrenuli vlastiti posao.

Najvažnije je da razumijete vrste pokrića

Ovisno o vrsti police osiguranja imovine, pokriće se može odnositi na nabavnu, trenutačnu, procijenjenu ili nagodbom utvrđenu vrijednost, troškove popravka ili zamjene te ugovorenu vrijednost. Isplata u slučaju štete ovisit će o pokriću odabranom u trenutku ugovaranja osiguranja.

  • Pokriće nabavne vrijednosti imovine – namiruje se šteta u vrijednosti zamjene ili popravka oštećene imovine, ali bez umanjenja za amortiziranu vrijednost imovine.
  • Pokriće trenutačne vrijednosti imovine – namiruje se šteta u vrijednosti oštećene imovine umanjena za amortizaciju.
  • Pokriće procijenjene ili nagodbom utvrđene vrijednosti – naknada štete isplaćuje se prije nego što je stambeni prostor popravljen, obnovljen ili zamijenjen drugim na temelju nagodbe ili procjene osiguravatelja.
  • Pokriće troškova zamjene ili popravka prema tržišnoj vrijednosti – nadoknađuju se troškovi popravka ili zamjene oštećene imovine odgovarajućim predmetom slične namjene bez umanjenja vrijednosti zbog amortizacije. Ako je riječ o totalnoj šteti kada je imovina toliko oštećena da se ne može popraviti, osiguravatelj će isplatiti naknadu u iznosu tržišne vrijednosti.
  • Ugovorena vrijednost – u slučaju štete maksimalan iznos koji se može isplatiti onaj je ugovoren u polici osiguranja, čak i ako je stvarna šteta znatno veća. Drugim riječima, iznos naknade štete određuje osiguravatelj, a ugovorenim iznosom ograničena je njegova odgovornost pri štetnom slučaju.

Ne dopustite da vas iznenadi situacija nakon nemilog događaja zbog neznanja ili nerazumijevanja.

Brinite se o popisu imovine

Pokušajte biti temeljiti u vođenju popisa vlastite imovine tako da u svakom trenutku znate što imate u kući ili stanu i koliko to otprilike vrijedi. Pogotovu je to bitno ako imate dosta jako vrijednih predmeta. Možete i slikati predmete kako biste bili sigurni da ćete, zatreba li, imati točan pregled predmeta koje posjedujete.

Kako vas štiti autoosiguranje?

Kako vas štiti autoosiguranje?

Kupnja osiguranja za vlasnika automobila nije jednostavna pa je dobro znati bitne
činjenice.

Kupiti ili unajmiti stan?

Kupiti ili unajmiti stan?

Univerzalnog odgovora nema, jer to ovisi i o vašem životnom stilu. Pogledajte sljedeće brojke i vidjet ćete zašto.

Novosti za sve koji kupuju stan na kredit

Novosti za sve koji kupuju stan na kredit

Građani koji uzimaju stambene kredite od ove godine bit će informiraniji i zaštićeniji od onih koji su već kupili stanove na kredit. Izdvajamo najvažnije.

Što je bolje: fiksna ili promjenjiva kamatna stopa?

Što je bolje: fiksna ili promjenjiva kamatna stopa?

Bez obzira na to razmišljate li o zaduživanju ili štednji, kamatna je stopa najvažnija za ispravno donošenje odluka.

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Anuiteti i rate kao pojmovi vrlo se često miješaju, a bitno je da ih korisnici kredita razumiju.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz