4 STVARI KOJE MORATE ZNATI O STAMBENOM KREDITU

Krediti za kupnju nekretnine uzimaju se na dulji rok te se o njima valja detaljno informirati.

stan na kredit

Kredit je bankarski proizvod koji je većini potreban u nekom životnom trenutku. Krediti se uzimaju za različite svrhe, a u tom odnosu vjerovnik (banka) ustupa određeni iznos novčanih sredstava dužniku na dogovoreno vrijeme i uz definirane uvjete. Ako novac služi za kupnju nekretnine, tada je riječ o stambenom kreditu koji se uglavnom ugovara na dulji rok  (do 30 godina), a nekretnina je instrument osiguranja.

Ako su primanja manja od prosječne neto plaće, zbroj svih mjesečnih obveza tražitelja kredita, uključujući i ratu kredita koji se odobrava, može biti manji ili jednak razlici plaće tražitelja kredita i dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj.

Ako je plaća tražitelja kredita jednaka ili veća od prosječne plaće u Hrvatskoj, zbroj svih obveza tražitelja kredita, uključujući i ratu kredita koji se odobrava, može biti manji ili jednak razlici njegove plaće i dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj.

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju definira najvažnije informacije i kako ih banke moraju prezentirati građanima.

1. Svi uvjeti kredita na jednom obrascu

Prije sklapanja ugovora o kreditu banka vam mora uručiti informativni obrazac koji vam daje najbolji pregled uvjeta ponuđenoga kredita jer sadržava sljedeće informacije:

 • iznos kredita
 • trajanje kredita
 • vrstu kamatne stope
 • ukupni iznos za plaćanje
 • efektivnu kamatnu stopu (EKS): jedinstveni iznos koji je ukupan trošak kredita, izražen kao godišnji postotak
 • troškove koje treba platiti, redovito ili jednokratno
 • broj, učestalost plaćanja i iznos rata
 • informacije o uvjetima za prijevremenu otplatu i naknade koje biste morali platiti pri prijevremenoj otplati kredita.

Tako možete lakše usporediti i ponude različitih banaka i odabrati onu koja vam najviše odgovara.

2. Rokovi za odlučivanje i odustajanje od kredita

Kad vam banka da ponudu, na raspolaganju Vam je najmanje 15 dana za usporedbu ponuda, procjenu i donošenje informirane odluke. Prema prijedlogu, imat ćete pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu odustati od ugovora bez navođenja razloga.

3. Limit za prijevremenu otplatu kredita bez naknade

Banke ne smiju naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

4. Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (EKS) najvažniji je kriterij u procjeni o isplativosti i usporedbi kredita jer na temelju nje možete izračunati koliko ćete novca vratiti banci. EKS je uglavnom veći od nominalne kamatne stope, tj. „osnovne kamate‟ koju plaćate na iznos kredita.

Točno se definiraju troškovi koji ulaze u izračun efektivne kamatne stope, a koji ne.

Ukupni su troškovi kredita:  

 • kamate, naknade i troškovi u vezi s ugovorom o stambenom kreditu
 • premije osiguranja ako je ono obvezno radi dobivanja kredita
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi vođenja računa onda kad je otvaranje ili vođenje računa ugovoreno uz odobravanje kredita

Ukupni troškovi kredita za potrošača ne uključuje troškove:

 • javnog bilježnika
 • prijenosa prava vlasništva nekretnine i naknade za neispunjavanje obveza iz kredita.
Kako vas štiti autoosiguranje?

Kako vas štiti autoosiguranje?

Kupnja osiguranja za vlasnika automobila nije jednostavna pa je dobro znati bitne
činjenice.

Kupiti ili unajmiti stan?

Kupiti ili unajmiti stan?

Univerzalnog odgovora nema, jer to ovisi i o vašem životnom stilu. Pogledajte sljedeće brojke i vidjet ćete zašto.

Jeste li osigurali svoj dom?

Jeste li osigurali svoj dom?

Kupnja doma najveća je investicija u životu, pa nemojte riskirati veliki financijski gubitak zbog pljačke, poplave, požara, potresa ili neke druge nepredviđene prirodne katastrofe.

Što je bolje: fiksna ili promjenjiva kamatna stopa?

Što je bolje: fiksna ili promjenjiva kamatna stopa?

Bez obzira na to razmišljate li o zaduživanju ili štednji, kamatna je stopa najvažnija za ispravno donošenje odluka.

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Anuiteti i rate kao pojmovi vrlo se često miješaju, a bitno je da ih korisnici kredita razumiju.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz