Ah, to računovodstvo!

Koliko se god oni činili dosadnim, računovodstveni procesi i sustavi donose vjerodostojnost informacija na temelju kojih odlučujete

Prije nego što krenemo na bit ključnih financijskih izvještaja i njihove elemente, potrebno je ukratko objasniti sustave i procese financijskog izvještavanja. Koliko se god činili dosadnim, računovodstveni procesi i sustavi donose vjerodostojnost informacija na temelju kojih ćete odlučivati. Oni će vam olakšati život i pomoći u praćenju poslovanja i zaštiti imovine. Stoga biste ih mogli zamisliti kao „nužno zlo“. U nedostatku računovodstvenih sustava, kontrola i procesa nastali bi kaos i lažne informacije.

Vaša priča

Financijski izvještaji nastaju sažimanjem svih aktivnosti koje se događaju u vašoj organizaciji u određenu razdoblju ‒ obično mjesec, kvartal ili godinu dana. Dakle, kada prodate 12 proizvoda ili platite zaposlenicima ‒ sve to zapisano je u financijskim izvještajima.Vrsta transakcije određuje kamo pripada i vaš ga knjigovođa knjiži na određeni konto. Računovodstveni sustavi i procesi organiziraju ove aktivnosti u slične segmente ili ono što se naziva konto. Oni su sažeti u financijskim izvještajima koje pregledavate.

Financijski izvještaji ističu najvažnije priče o poslu, samo prevedene u financijske izraze. Financije su najintegriranija funkcija u svakom poduzeću i dotiču sve odjele. Tri su glavna financijska izvješća: račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom toku.

Račun dobiti i gubitka često je najzanimljiviji izvještaj za vlasnike i direktore jer prikazuje prihode i rashode te rezultat, odnosno profit ili gubitak razdoblja. Ako ste vlasnik poduzeća, račun dobiti i gubitka upotrijebit ćete za procjenu sposobnosti menadžmenta da upravlja poslovanjem, za postizanje prodajnih ciljeva, za kontrolu potrošnje i za stvaranje najveće dobiti.

Drugi je ključan financijski izvještaj bilanca za procjenu financijske snage poduzeća. Bilanca vam pokazuje npr. koliko vam kupci duguju, kolike su vam zalihe ili obveze prema dobavljačima ili zaposlenima (o čemu ćemo detaljnije u sljedećem ciklusu).

Treći je izvještaj o novčanom toku koji pokazuje od kuda novac dolazi (prodaja kojih proizvoda ili usluga) i kamo odlazi (na što trošimo).

Načela računovodstva

Dok čitate skup financijskih izvještaja, morate imati na umu to da računovodstvo radi prema načelu razgraničenja koje zahtijeva da se prihodi i rashodi utvrđuju i priznaju u trenutku njihova nastajanja, a ne naplate.

Imajte na umu to da novac koji dolazi na bankovni račun i izlazi iz njega može pružiti drukčiju sliku. Ne brinite se zbog toga, zato vam je dostavljen i izvještaj o novčanom toku, koji je odvojen od izvještaja o prihodima. Račun dobiti i gubitka prikazuje koliko je računovodstvene dobiti ostvareno u razdoblju, a izvještaj o novčanom toku pokazuje koliko je novca prikupljeno i potrošeno u tom razdoblju.

Važno je da poduzetnici i direktori razumiju važnost računovodstvenih politika i procedura. One se često čine birokratskim, a katkad i jesu. Međutim, s razlogom, a to je cjelovitost informacija i očuvanje imovine poduzeća.

Zašto i koje financijske izvještaje trebate

Zašto i koje financijske izvještaje trebate

Osnovni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku govore koju imovinu posjedujte i komu dugujete na određenidan, odakle vaš novac dolazi i koliko novca trebate te su izuzetno korisni za donošenje pametnih poslovnih odluka.

17 savjeta

17 savjeta

Financijsko planiranje nije najuzbudljiviji dio poslovanja za većinu novih i malih poduzetnika, ali uštedjeti novac za budući rast ne treba odbaciti.

Financijski plan

Financijski plan

Mali poduzetnici i početnici misle da financijski plan treba samo velikima i da je gubitak vremena. Ako ste i vi među njima, hitno promijenite mišljenje.

Korištenje financijskih izvještaja

Korištenje financijskih izvještaja

Bilo da sami ulažete u posao ili tražite kredit, financijski su izvještaji neprocjenjivi. Njima dokazujete da je vaše poslovanje održivo te da može rasti.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

AH, TO RAČUNOVODSTVO!