Zašto i koje financijske izvještaje trebate

Osnovni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku govore koju imovinu posjedujte i komu dugujete na određeni dan, odakle vaš novac dolazi i koliko novca trebate te su izuzetno korisni za donošenje pametnih poslovnih odluka

Važno je razumjeti tko se i u koje svrhe oslanja na financijske podatke poduzeća.

Prvi ste korisnik vi kao vlasnik ili direktor koji putem financijskih podataka pratite rezultate prodaje i potrošnje da biste odlučili o ulaganju ili financiranju i slično. Pri tome je važno da imate pristup pravodobnim, vjerodostojnim i točnim financijskim podacima kako biste donijeli ispravnu poslovnu odluku.

Deset poslovnih odluka

U osnovi, poduzetnici moraju donijeti deset vrsta odluka o ​​načinu na koji poduzeće namiče novac i kako ga raspoređuje. Zamislite to kao poluge koje možete povući u bilo kojem trenutku. Izazov je znati koju od deset poluga povući i u kojem trenutku.
Postoji pet poluga za nabavu novca:

  1. optimiranje gotovine iz poslovanja donošenjem odluka koje smanjuju troškove ili povećavaju prihode
  2. optimiranje novca uložena u obrtni kapital promjenom kreditnih uvjeta s kupcem, smanjenjem količine zaliha i sl.
  3. donošenje odluke o prodaji jednog ili više dijelova poslovanja radi prikupljanja gotovine
  4. prikupljanje gotovine kreditom
  5. prikupljanje gotovine izdavanjem novih dionica (ako je riječ o dioničkom društvu).

Općenito, pet je poluga koje možete povući za raspoređivanje gotovine:

  1. ponovno uložite u postojeće operacije kupnjom nove opreme ili otvaranjem novih lokacija ili ulaganjem u nove tehnologije
  2. novi posao
  3. otplata duga
  4. isplata dividende dioničarima
  5. kupnja dionica poduzeća.

Upravljanje financijskim zdravljem bilo koje organizacije svodi se na tih deset odluka, a da biste ih donijeli, morate razumjeti kako se vaša organizacija ponaša operativno i financijski.

Koje dvije stvari zanimaju banke

Banke i zajmodavci sljedeća su skupini korisnika financijskih informacija. Mnogi poduzetnici pregovaraju s bankarima kad im treba kapital za poslovanje, no prije nego što odobre kredit banke zanimaju dvije stvari: može li poduzetnik otplaćivati kredit, pa će promatrati tok novca koji poslovanje stvara te može li se banka osigurati ako netko ne bude mogao vraćati kredit.

Ako nemate 1. i 2., teško ćete dobiti kredit od banke, pa ćete morati potražiti nove zajmodavce kako biste financirali svoje poslovanje.

Što zanima dobavljače, poreznu upravu i kupce

Ostali korisnici vaših financijskih izvještaja dobavljači su koje zanima hoće li njihova potraživanja biti plaćena na vrijeme; Vlada odnosno Porezna uprava koja gleda rentabilnost vašeg poslovanja, visinu ostvarenog prometa i dobiti te vaši kupci zbog mogućnosti servisiranja i reklamiranja vaše robe i usluga.

Odakle sve te informacije o vašem poslovanju dolaze? Iz financijskih izvještaja vašeg poslovanja koji evidentiraju vaše poslovne i financijske aktivnosti; oni prikazuju financijsku snagu, likvidnost i izvođenje poslovnih aktivnosti.

Osnovni financijski izvještaji jesu Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku, a postoje i pomoćni izvještaji koji pomažu u njihovu razumijevanju ‒ Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje.

Izvještaj o promjenama kapitala pokazuje sve promjene kapitala u jednom razdoblju.

Bilješke uz financijske izvještaje prikazuju dodatne i dopunske informacije vezane uz Bilancu, Račun dobiti i gubitka, novčanog toka i promjenama na kapitalu. Bilješke sadržavaju samo važna objašnjenja.

Osnovne financijske izvještaje objasnit ćemo u sljedećem ciklusu.

Ah to računovodstvo

Ah to računovodstvo

Koliko se god oni činili dosadnim, računovodstveni procesi i sustavi donose vjerodostojnost informacija na temelju kojih odlučujete.

17 savjeta

17 savjeta

Financijsko planiranje nije najuzbudljiviji dio poslovanja za većinu novih i malih poduzetnika, ali uštedjeti novac za budući rast ne treba odbaciti.

Financijski plan

Financijski plan

Mali poduzetnici i početnici misle da financijski plan treba samo velikima i da je gubitak vremena. Ako ste i vi među njima, hitno promijenite mišljenje.

Korištenje financijskih izvještaja

Korištenje financijskih izvještaja

Bilo da sami ulažete u posao ili tražite kredit, financijski su izvještaji neprocjenjivi. Njima dokazujete da je vaše poslovanje održivo te da može rasti.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

ZAŠTO I KOJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE TREBATE