Financijski plan: što je to i zašto je važan

Mali poduzetnici i početnici misle da financijski plan treba samo velikima i da je gubitak vremena. Ako ste i vi među njima, hitno promijenite mišljenje

Izrada financijskog plana pomaže vam da shvatite koliko novca imate, koliko ste potrošili i koliko će vam ga biti potrebno u budućnosti. To može potaknuti važne poslovne odluke poput smanjenja neželjenih troškova, povećanja osoblja ili kupnje nove opreme.

S pravim financijskim planom možete spriječiti dugove ili pronaći načine za smanjenje duga s kojim se trenutačno suočavate.

Pa ipak, svjetska istraživanja pokazuju da više od polovice malih poduzetnika i početnika nemaju službeni financijski plan jer misle da on treba samo velikima i da je to gubitak vremena. No, on je potreban i malima i velikima jer bez njega nećete razumjeti svoje poslovanje.

Što je zapravo financijski plan

To je plan potrošnje vašeg poslovanja na temelju vaših prihoda i rashoda za određeno razdoblje (mjesec, kvartal, godinu). Identificira vaš raspoloživi kapital, procjenjuje vašu potrošnju i pomaže vam predvidjeti prihod. Time vam pomaže u planiranju poslovnih aktivnosti i služi za postavljanje financijskih ciljeva.

Sastavni dijelovi financijskog plana

Ako započinjete novi posao, izrada prvoga financijskog plana mogla bi biti izazov (vidi sljedeći tekst), ali to je dobro iskustvo učenja i dobar način da shvatite svoj posao. Evo osnovnih komponenti takva plana.

1. Procijenjeni prihod

To je novac koji očekujete da će vaše poslovanje zaraditi od prodaje robe i usluga. Dvije su glavne komponente procijenjenog prihoda: prognoza prodaje i procijenjeni trošak prodane robe ili pruženih usluga. Ako je vaše poslovanje starije od godinu dana, iskustvo će vas voditi u procjeni ovih komponenti. Ako ste početnik, možete provjeriti prihod sličnih lokalnih tvrtki i upotrijebiti te brojke za konzervativno stvaranje nekih procijenjenih prihoda. No, bilo da je vaše poslovanje novo ili staro, važno je ostati realan kako biste izbjegli precjenjivanje prihoda.

2. Fiksni trošak

Kad vaše poduzeće redovito plaća isti iznos za određeni trošak, to je fiksni trošak. Neki su primjeri fiksnih troškova najam zgrade, komunalne naknade, plaće zaposlenika, internetske usluge, računovodstvene usluge i premije osiguranja. Uvrštavanje ovih troškova u financijski plan važno je kako biste mogli izdvojiti točan iznos novca potreban za njihovo podmirenje.

3. Promjenjivi troškovi

Posrijedi su troškovi robe ili usluga koji mogu varirati ovisno o vašem poslovnom uspjehu. Na primjer, pretpostavimo da na tržištu imate proizvod koji postaje sve popularniji. Sljedeće što biste htjeli učiniti jest proizvesti više tog proizvoda. Troškovi sirovina potrebnih za proizvodnju, distribucijski kanali koji služe za opskrbu proizvoda i radna snaga u proizvodnji promijenit će se kad povećate proizvodnju, pa će se svi smatrati varijabilnim troškovima.

4. Jednokratni troškovi

Ovo su jednokratni, neočekivani troškovi koje bi vaše poduzeće moglo imati u bilo kojoj godini. Neki su primjeri ovih troškova zamjena pokvarenog namještaja ili kupnja prijenosnog računala.

Budući da je te troškove teško predvidjeti, ne postoji određen način njihove procjene. No, pametno je izdvojiti nešto novca za ovu kategoriju kako biste bili spremni.

5. Novčani tok

To je novac koji dolazi i odlazi u poduzeće. Možete steći predodžbu o tome iz vaših prethodnih financijskih podataka i upotrijebiti te podatke za predviđanje vaše zarade za godinu za koju planirate financije. Morat ćete obratiti pozornost ne samo na to koliko novca dolazi već i kada. Ako vaše poduzeće ima sezonske prihode, onda znate kada je vaš novčani tok najveći, a to će vam pomoći da isplanirate kada ćete obaviti veće kupnje ili ulaganja.

6. Dobit

Konačna je komponenta financijskog plana dobit, brojka do koje dolazite oduzimanjem procijenjenih troškova od prihoda. Povećanje dobiti znači da vaše poslovanje raste, što je dobar znak. Pošto projicirate koliko ćete dobiti vjerojatno ostvariti u godini dana, moći ćete odlučiti koliko ćete uložiti u poslovanje. Na primjer, hoćete li svoj profit iskoristiti za ulaganje u oglašavanje ili marketing za povećanje prodaje?

Financijski je plan mapa puta vašeg poslovanja. Pomaže vam predvidjeti tok novca, identificirati područja koja je potrebno poboljšati i nesmetano voditi svoje poslovanje. Uspješne tvrtke ulažumnogo vremena i truda u realno financijsko planiranje jer je to učinkovit način praćenja koliko je poduzeće postiglo svoje ciljeve.

Izrada financijskog plana može biti velik izazov za nove tvrtke jer ne postoje prethodne brojke, ali s nekim procjenama koje se temelje na učinku konkurenata i razumijevanju komponenti plana može se dovršiti prvi financijski plan i imati dobru mapu puta za buduće.

Zašto i koje financijske izvještaje trebate

Zašto i koje financijske izvještaje trebate

Osnovni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku govore koju imovinu posjedujte i komu dugujete na određenidan, odakle vaš novac dolazi i koliko novca trebate te su izuzetno korisni za donošenje pametnih poslovnih odluka.

Ah to računovodstvo

Ah to računovodstvo

Koliko se god oni činili dosadnim, računovodstveni procesi i sustavi donose vjerodostojnost informacija na temelju kojih odlučujete.

17 savjeta

17 savjeta

Financijsko planiranje nije najuzbudljiviji dio poslovanja za većinu novih i malih poduzetnika, ali uštedjeti novac za budući rast ne treba odbaciti.

Korištenje financijskih izvještaja

Korištenje financijskih izvještaja

Bilo da sami ulažete u posao ili tražite kredit, financijski su izvještaji neprocjenjivi. Njima dokazujete da je vaše poslovanje održivo te da može rasti.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

FINANCIJSKI PLAN: ŠTO JE TO I ZAŠTO JE VAŽAN