10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

Sve se metode poboljšanja novčanog toka odnose na potraživanja od kupaca, evo koje su to

 • Fakturirajte odmah

S isporukom robe dostavite kupcu otpremnicu i račun. Ako je riječ o usluzi, fakturirajteje istoga dana kada ste je i obavili. Provjerite dogovorene uvjete plaćanja. Stavite i napomenu da pri kašnjenju zaračunavate zatezne kamate. (IT je sklopio ugovor o održavanju na rok od dvije godine za što je dobiven popust. No, propustili su priliku da se umanji i cijena s osnove plaćanja unaprijed, koja je ugovorena. Treba razlikovati popust na duljinu roka i popust na dinamiku plaćanja.)

 • Segmentirajte svoje postojeće kupce s osnova profitabilnosti i prosječna vremena plaćanja

Sve kupce ne možete tretirati na jednak način. Segmentirajte kupce s osnova profitabilnosti i prosječna vremena plaćanja. Tu će vrijediti Paretovo pravilo, odnosno da vam 20 % kupaca donosi 80 % prihoda. Prema takvim ćete se kupcima odnositi pažljivije u smislu pružanja prodaje pod povoljnijim uvjetima. Problem koji se tu može javiti vezan je uza zaposlenike u prodaji s obzirom na to da su plaćeni prema ostvarenu prometu.

 • Odredite pravila za kupce s velikim rizikom i kupce neplatiše

Trebali biste definirati stavove u politici prodaje u kojoj ćete definirati uvjete prodaje i poslovanja. Od takvih kupaca tražite da vam plate unaprijed, dostave bonitet i solventnost od Fine, a tražite i sredstva / instrumente osiguranja plaćanja itd. Definirajte korake za naplatu dugova, npr. telefonski poziv, slanje e- pošte, slanje prve opomene, slanje druge opomene, slanje opomene pred tužbu, tužba.

 • Identificirajte probleme i sporove te ih brzo riješite

Probleme je najbolje identificirati na vrijeme, odnosno prije nego se razviju i zakompliciraju. Svaki problem treba se rješavati uljuđeno, na zadovoljstvo obiju strana Najgora je sudska tužba jer se gube energija i vrijeme, a troškovi su isto veliki.

 • Akcije za naplatu dugova

Osim sudskih sporova, dugove možete utjerati sami, za što su vam potrebni strpljenje i upornost ili možete angažirati agencije za naplatu dugova.

 • Prekid poslovanja s neplatišama

S kupcima neplatišama ili sporim platišama ne želi nitko poslovati. Ali dogodi se. Neozbiljno bi bilo očekivati da će se takvi kupci pokrenuti i platiti. Što dulje čekate, to ćete više novca i vremena izgubiti. Rizik takva kupca  može se predvidjeti i spriječiti. Izgubljeno je vrijeme izgubljen novac.

 • Novi kupci

Provjerite svoje nove kupce preko Fine Trgovačkog suda, Bon.hr, poslovna.hr i dr.  Ondje ćete naći njihove ocjene likvidnosti i kreditne sposobnosti.

 • Zaposlite osobu koja je zadužena za prikupljanje novca

Najvažniji će joj zadatak biti da dnevnokontaktira s kupcima i podsjeća ih na plaćanje. Obavljat će i usklađenja s kupcima (slati izvadak otvorenih stavaka) barem/minimalno jednom godišnje. Podsjećat će kupca na dugovanje stalno i opet, stalno i opet, stalno i opet. Neka to bude uljuđeno i prijateljski.

 • Postavite ciljeve za zaposlenika za prikupljanje novca i nagrade
 • Pratite svoj novčani tok dnevno/tjedno 

Za brzinski budući novčani tok koristite se internetskim bankarstvom. Svi računi koji se trebaju platiti unose se unaprijed sa svojim rokovima dospijeća u internetsko bankarstvo što neke banke čak i honoriraju nižim naknadama. U excel unesite trenutačno stanje na računu, dodajte očekivane uplate, oduzmite podatke s internetskoga bankarstva i ostale troškove koje očekujete poput obroka kredita, carina i sl. S obzirom na dobiveno stanje poduzmite daljnje korake. Pri definiranja budućega novčanog toka budite realni, čak i pesimistični. Budite konzervativni, podcijenite prihode, a precijenite troškove. 

 • Računovodstvena ažurnost 

Inzistirajte na dnevnoj računovodstvenoj ažurnosti. To će vam pomoći da budete u tijeku sa svim priljevima i odljevima te spriječiti eventualne probleme s novcem prije nego što oni postanu realnost.

Vrijeme je za planiranje

Vrijeme je za planiranje

Poduzetnici koji ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Pisani plan daje odgovore na pitanja gdje ste trenutačno, kamo želite stići i kako ćete to učiniti.

Radni kapital

Radni kapital

Pokazuje koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se održavalo i širilo
poslovanje.

Zlatno financijsko pravilo

Zlatno financijsko pravilo

U financijskom svijetu postoji zlatno financijsko pravilo: novac je kralj. Time se ističe važnost stabilna novčanog toka odnosno gotovine u poslovanju.

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

S ovim su proturječnim pitanjem neki poduzetnici upoznati. Nije nepoznata ni priča da je tvrtka ostvarila veliku dobit, a da se našla pred bankrotom.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka