Vrijeme je za planiranje

Poduzetnici koji ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Pisani plan daje odgovore na pitanja gdje ste trenutačno, kamo želite stići i kako ćete to učiniti 

Možda možete i otići spontano na godišnji odmor bez plana, ali ne možete bez plana voditi poslovanje. U nestabilnim i nepredvidivim vremenima većina ljudi svjesna je toga da je vrijeme dragocjenije od novca. Kako možete biti sigurni da je sav napor uložen u vaše poslovanje vrijedan vašeg vremena? Sjesti za stol i razmotriti  izvještaj kako biste revidirali postignute brojke svakako je vrijedno vašeg vremena. Za to vam je potreban pisani plan. No, većina ga poduzetnika nema. Zašto? 

(Ne)Planirana očekivanja

Najveći je problem strah. Strah od predstavljanja krivog plana, strah da je plan nerealan, što će drugi reći i sl. To je pogrešno razmišljanje. Prihvatite to da ni jedan plan nije savršen nitočan. No, započnete li planirati svako tromjesečje, bit ćete pametniji. Jednog ćete dana razumjeti poslovni model koji će postati gotovo automatiziran. Krajnji će rezultat vašeg pothvata biti račun dobiti i gubitka ‒ planirano i ostvareno. Usporedbom plana i ostvarenja mijenja se izvještaj i više nije toliko važan ostvareni rezultat jer se on uspoređuje s očekivanjima. Osim toga, imate i indikatore koji vas upućuju na to zašto ste i kako ostvarili planirano i što donosi dobit. 

Poduzeća koja ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Često se umjesto ciljeva navode opisi poslova. Izostanak ciljeva tada je razumljiv jer su izostali vizija, misija i strateški ciljevi. Strateško i taktičko planiranje zadatak su visokog menadžmenta koji se zatim prenosi na niže razine. Niže razine planiraju operativno. Bez strateških ciljeva operativna razina ne zna jesu li njihovi ciljevi svrhoviti i kvalitetni, a tada izostaje motivacija i entuzijazam. 

Uvođenjem planiranja potaknut će se promjene u:

 • organizaciji poslovanja – aktivira se cijeli sustav i sve razine jer se u proces planiranja uključuju svi, planira se od odozgo prema dolje i odozdo prema gore 
 • ljudskim potencijalima – ako ste orijentirani na strateške ciljeve i viziju, postoji potreba za upravljanjem i planiranjem ljudskih potencijala
 • uspostavljanju kontrole – postavljeni ciljevi zahtijevaju rokove i odgovorne osobe
 • informatizaciji poslovanja ‒  pristup informacijama treba biti brz i transparentan.

Plan pomaže da se bolje pripremite za ekonomske krize, izazove i mogućnosti. 

Tri pitanja i sedam odgovora

Planiranjem se odgovara na tri pitanja:

 1. Gdje ste trenutačno?
 2. Kamo želite stići?
 3. Kako ćete to učiniti?

Planiranje je vrlo složen proces s mnogo mogućih pravaca i načina djelovanja. Zato su za nj potrebni vrijeme i resursi – ljudski i novčani. 

Pri planiranju:

 1. Definirate ciljeve i zadatke.
 2. Definirate aktivnosti i resurse kojim ćete postići svoje ciljeve i ostvariti zadatke.
 3. Ciljeve i resurse izražavate u brojkama.
 4. Radite pojedinačne planove, a komunicira se u svim smjerovima. Od vrha prema dolje i od dolje prema vrhu. 
 5. Svi se planovi susreću na jednome mjestu. U srednjim i većim tvrtkama to se mjesto zove kontrola. U kontroli se svi planovi konsolidiraju.
 6. Na osnovi izrađena financijskog plana radi se koordinacija i kontrola, a   radi postizanja ciljeva
 7. Što češće potrebno je analizirati ostvarenja i uspoređivati ih s planovima.

Kada planirate, budite konzervativni i na kraju razdoblja iznenadite sami sebe. Planirajte prihode što manje, a troškove što veće. Poduzetnici često upadnu u zamku i planiraju obrnuto. 

Kontribucijska marža korisna je pri planiranju dobiti i važna je u izvještaju o dobiti sastavljenu na osnovi izravnih troškova. Kontribucijska marža naziva se još i granični dobitak, a to je iznos prihoda od prodaje koji ostaje poslije odbitka ukupnih varijabilnih troškova. Preostali iznos služi za pokriće fiksnih troškova i stvaranje dobiti. 

Fiksni trošak trošak je koji se ne mijenja bez obzira na promjene u obujmu poslovanja (najamnina za poslovni prostor, plaće radnika u administraciji i sl)

Varijabilni trošak trošak je koji se mijenja kako se mijenja i obujam poslovanja (npr. troškovi materijala i struje rast će kako se povećava proizvodnja).

Točka pokrića točka je u kojoj je dobit jednaka nuli odnosno u njoj su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima. 

Radni kapital

Radni kapital

Pokazuje koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se održavalo i širilo
poslovanje.

Zlatno financijsko pravilo

Zlatno financijsko pravilo

U financijskom svijetu postoji zlatno financijsko pravilo: novac je kralj. Time se ističe važnost stabilna novčanog toka odnosno gotovine u poslovanju.

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

S ovim su proturječnim pitanjem neki poduzetnici upoznati. Nije nepoznata ni priča da je tvrtka ostvarila veliku dobit, a da se našla pred bankrotom.

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

Sve se metode poboljšanja novčanog toka odnose na potraživanja od kupaca, evo koje su to.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

VRIJEME JE ZA PLANIRANJE