Radni kapital – uvjet likvidnosti i financijske stabilnosti

Pokazuje  koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se održavalo i širilo poslovanje

Novčani tok jedan je od najvažnijih pokazatelja poslovanja, ali vlasnike i menadžment uvijek ponajviše zanima profit. No, važniji je od njega novac. 

Cilj je svakoga menadžmenta stvoriti i održavati sustav maksimiranaj novčanog toka i profita. Da bi to postigli, većina poduzetnika započinje od ušteda. Štedi se na uredskome materijalu, mobitelima, automobilima, gorivu, reprezentacijama, plaćama zaposlenika…To sve oduzima mnogo energije, volje i vremena, a rezultati su minimalni i zaposlenici nezadovoljni. I tako se upada u začaran krug. 

Umjesto ušteda, moguća je racionalizacija. Možete na primjer preispitati svoj odnos s dobavljačima i pregovarati o povoljnijim uvjetima ili preispitati racionalnost i efikasnost rada zaposlenika. Mnogo se može uštedjeti na poslovanju ako se dogovorite s dobavljačem da vam odobri jedan dan odgode plaćanja ili s kupcem da vam plati jedan dan prije. 

No, najefikasnije je optimirati novčani tok upravljanjem radnim kapitalom. 

Kako utječe na poslovanje i što pokazuje

Radni je kapital razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. U praksi se još zove i obrtni kapital. 

Radni kapital osim na novčani tok utječe i na profit, kamatne stope, ulaganja. Radnim kapitalom upravljate novčanim tokom koji utječe na cjelokupno poslovanje poduzeća. 

Radni je kapital uvjet likvidnosti i financijske stabilnosti poduzeća te daje odgovor na pitanje koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se poslovanje održavalo i širilo.   

K tome, radni kapital izravno pokazuje efikasnost operativnog poslovanja poduzeća. Novčana sredstva nisu samo na računu u banci već su zarobljena u zalihama, u proizvodnji u tijeku i u kupca. Ne možete se njima koristiti za plaćanje obveza. Za to vam služi samo novac. 

Zbog svega navedenog potrebno je stalno pratiti razinu radnoga kapitala te svaku negativnu tendenciju  analizirati i ustanoviti zašto se to događa te tako promijeniti trend. 

Razina radnoga kapitala

Pri procjeni poduzeća financijski stručnjaci prvo posegnu za bilancom i provjere razinu radnoga kapitala. Tako mogu u trenutku procijeniti budućnost poduzeća i potencijalne probleme i mogućnosti. 

U pravilu se smatra da će poduzeća koja imaju više radnoga kapitala dugoročno bolje poslovati jer u svakom trenutku mogu proširiti, unaprijediti ili izmijeniti svoje operativno poslovanje. Što je razina radnoga kapitala viša, to je poduzeće pod manjim pritiskom tržišta i sposobnije samostalno financirati rast poslovanja. 

Nema točne razine radnoga kapitala koja bi vrijedila za sva poduzeća. Vrlo je bitna i djelatnost poduzeća. Na primjer, za trgovine na malo i ugostiteljstvo nije potrebno imati visok radni kapital jer je naplata od kupaca trenutačna i događa se svakog dana. Također se u kratkom roku mogu naplatiti zalihe i neka dugotrajna imovina. No, poduzeća koja proizvode specijalizirane strojeve i u kojima je proces od narudžbe do isporuke i plaćanja dug nekoliko mjeseci ili godina moraju voditi računa o razini radnoga kapitala. Osim toga, spomenuta poduzeća teško prodaju svoju imovinu. Zato moraju osigurati dovoljnu razinu radnoga kapitala. 

Posebnu pozornost radnom kapitalu trebaju obratiti poduzeća koja su tek počela poslovati. Osim što nemaju znanja u upravljanju, nemaju ni dobro osiguranje radnoga kapitala. Radni kapital jesu sredstva koja su potrebna da bi poduzeće preživjelo razdoblje od proizvodnje svoga proizvoda ili usluge do trenutka kada primi prvu uplatu od kupca. To je iznos koji preostane od uplaćena vlastita kapitala pošto ste kupili svu potrebnu imovinu potrebnu za početak poslovanja. 

Na slici je prikazan idealan omjer imovine i izvora imovine. Radni je kapital razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza i uokviren je crvenom bojom. 

 AKTIVA – IMOVINA PASIVA – IZVORI IMOVINE
 DUGOTRAJNA IMOVINA 50% KAPITAL I REZERVE min 30% – 40%
 – nematerijalna imovina
 – materijalna imovina
 – financijska imovina DUGOROČNE OBAVEZE 30%-40%
 – dugoročna potraživanja
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 – zalihe opt. 25%-30%
 – kratkoročna potraživanja 15%
 – financijska imovina max 5% KRATKOROČNE OBAVEZE 30%
 – novac 5%

Vrijeme je za planiranje

Vrijeme je za planiranje

Poduzetnici koji ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Pisani plan daje odgovore na pitanja gdje ste trenutačno, kamo želite stići i kako ćete to učiniti.

Zlatno financijsko pravilo

Zlatno financijsko pravilo

U financijskom svijetu postoji zlatno financijsko pravilo: novac je kralj. Time se ističe važnost stabilna novčanog toka odnosno gotovine u poslovanju.

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

S ovim su proturječnim pitanjem neki poduzetnici upoznati. Nije nepoznata ni priča da je tvrtka ostvarila veliku dobit, a da se našla pred bankrotom.

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

Sve se metode poboljšanja novčanog toka odnose na potraživanja od kupaca, evo koje su to.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

RADNI KAPITAL – UVJET LIKVIDNOSTI I FINANCIJSKE STABILNOSTI