Zlatno financijsko pravilo

U financijskom svijetu postoji zlatno financijsko pravilo: novac je kralj. Time se ističe važnost stabilna novčanog toka odnosno gotovine u poslovanju. 

Proizvodili vi proizvode ili pružali usluge, radili s privatnim ili javnim poduzećima, bili veliki ili mali, to zlatno financijsko pravilo primjenjuje se na sva poduzeća. Oni koji ga ne poštuju ili ga ignoriraju ne opstaju dugo na tržištu. 

Mnogo gotovine pri ruci obično je pozitivan znak, a snažni novčani tokovi omogućuju tvrtki veću fleksibilnost u vezi s poslovnim odlukama i mogućim ulaganjima.

Mnogi poduzetnici griješe jer novcem smatraju samo novac na računu. 

Imajte na umu da se ostvarena dobit iskazana (polinkati s tekstom Zašto nemam novac za isplatu dobiti?) u računu dobiti i gubitka nikada ne podudara sa stanjem novca na poslovnom računu. 

Da biste saznali gdje se vaš novac nalazi, pogledajte u bilancu. Bilanca (polinkati s tekstom Bilanca) se sastoji od aktive ‒ svega onog što posjedujete ‒ i pasive ‒  svih vaših obveza. Kako biste odgovorili na pitanje gdje je novac, trebate pogledati svoju aktivu.

Aktiva se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine. 

Dugotrajnu imovinu čini materijalna i nematerijalna imovina odnosno imovina u koju ste uložili svoj novac kada ste primjerice kupili automobil, računalo i slično. 

Kratkotrajnu imovinu čine zalihe, potraživanja od kupaca i novac. Kratkotrajna bi imovina  trebala biti brzo unovčiva.

BILANCA
AKTIVAPASIVA
DUGOTRAJNA IMOVINAKRATKOTRAJNA IMOVINA
ZALIHE
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
NOVAC 

 

Obratite pozornost na nenaplaćena potraživanja od kupaca i zalihe sa slabim obrtajem jer to može ugroziti vaše poslovanje. Planirajte priljeve, a odljeve odgodite koliko je to moguće. Svoje obveze plaćajte na dan dospijeća. 

Pravilo je da se  kratkotrajna imovina većim dijelom financira  iz kratkoročnih izvora, a dugotrajna isključivo iz dugoročnih izvora. Dio kratkotrajne imovine možete financirati iz dugoročnih izvora kako biste stvorili neto radni kapital kojim održavate likvidnost. Takvo ponašanje jamči vam likvidnost i solventnost. 

Likvidnost i solventnost

Za laika, likvidnost i solventnost isti su pojmovi. Ali među njima postoji razlika. 

Likvidnost je pokazatelj stabilnosti poslovanja. Ako ste likvidni, znači da ste sposobni podmirivati sve svoje dospjele financijske obveze (kratkoročno ste solventni). Ako ste likvidni, znači da ste financijski zdravi, odnosno da ste sposobni transformirati svoju imovinu u likvidne oblike.  

Zapamtite da je nesmetano odvijanje poslovnih procesa uvjetovano brzinom obrtaja vaše kratkotrajne imovine. 

Solventnost znači da možete nastaviti svoje poslovanje u doglednoj budućnosti kako biste rasli i razvijali se. Ako ste solventni, znači da ste sposobni ispuniti svoje dugoročne financijske obveze kako one dospijevaju. Kada ste solventni, znači da  je imovina poduzeća veća od obveza. 

Pretjerano korištenje kratkoročnim izvorima radi financiranja dugotrajne imovine u pravilu donosi insolventnost. Nedostatak solventnosti u poslovanju može uzrokovati likvidaciju. Ako niste solventni, ne možete podmirivati svoje obveze, a što teže podmirujete obveze, to sporije ostvarujete prihode ili ih ne ostvarujete. 

Prvi je i najvažniji izvor financiranja vaš vlastiti kapital. Ako se koristite svojim  kapitalom, pazite da se ne opustite previše jer biste mogli upasti u zamku. Kada ste posudili ili imate tuđa sredstva, imate i obvezu vraćanja, a to će vas tjerati da budete oprezniji i efikasniji. Tuđa ćete sredstva željeti vratiti što prije. 

I, na kraju, ponovimo to zlatno financijsko pravilo. Novac je sve. Učinite sve da što brže i što lakše pretvorite svoju kratkotrajnu imovinu u novac koji ćete opet obrnuti.

Vrijeme je za planiranje

Vrijeme je za planiranje

Poduzetnici koji ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Pisani plan daje odgovore na pitanja gdje ste trenutačno, kamo želite stići i kako ćete to učiniti.

Radni kapital

Radni kapital

Pokazuje koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se održavalo i širilo
poslovanje.

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

S ovim su proturječnim pitanjem neki poduzetnici upoznati. Nije nepoznata ni priča da je tvrtka ostvarila veliku dobit, a da se našla pred bankrotom.

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

Sve se metode poboljšanja novčanog toka odnose na potraživanja od kupaca, evo koje su to.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

ZLATNO FINANCIJSKO PRAVILO