Zašto nemam novca za isplatu dobiti?

S ovim su proturječnim pitanjem neki poduzetnici upoznati. Nije nepoznata ni priča da je tvrtka ostvarila veliku dobit, a da se našla pred bankrotom. 

 Zašto? Gdje je novac osim na poslovnom računu? Novac je u svim kategorijama imovine. 

Da biste došli do novca, nikada nećete prodavati dugotrajnu imovinu jer vam ona donosi koristi u budućnosti i stvara vrijednosti koje ćete kasnije prodati.

Umjesto toga, nastojat ćete što brže kratkotrajnu imovinu pretvoriti u novac. Praksa pokazuje da su najveći iznosi u zalihama i potraživanjima od kupaca.

Uvidom u bilancu vrlo ćete brzo otkriti koliko vam je novca zapelo u zalihama, a koliko je u kupaca. 

Ako ste poslovali s dobiti, a nemate novca na računu, to je najčešće  zbog sljedećih mogućih situacija.

Novac u zalihama 

Novac može zaglaviti u zalihama iz više razloga. Možda niste dobro planirali nabave ili ih niste uspjeli prodati, a moguće je i da vaši kupci imaju problema. Tek kada naplatite svoja potraživanja, zalihe će se pretvoriti u novac. 

Najgore je da imate zalihe za koje ne postoji kupac. To znači da zalihu ne možete pretvoriti u novac i da ćete morati prikazati gubitke. 

Svaki bi poduzetnik trebao više puta godišnje pogledati stanje svojih zaliha, njihovu strukturu i starost. Pažljivim upravljanjem zalihama može spriječiti gubitke. Izvješća o stanju zaliha možete tražiti od svojeg računovođe. Ako u njima imate zalihe sa slabim ili nikakvim obrtajem, ponekad je potrebno napraviti otpis ili im umanjiti vrijednost kako biste imali realan uvid u vrijednost zaliha. 

Upravljanje je zalihama umjetnost. Vaš je glavni cilj da imate što manje zaliha, ali dovoljno za održavanje kontinuiteta procesa prodaje ili proizvodnje. Prevelike količine na zalihama nose i velike i nepotrebne troškove držanja zaliha, a premale količine izazivaju probleme u kontinuitetu proizvodnje odnosno prodaje. 

Potraživanja od kupaca

Nemojte misliti da ste obavili svoj zadatak ako ste prodali svoje proizvode kupcima. Novac koji je evidentiran pod potraživanjima od kupaca znači da vam nije na raspolaganju. To je vaš novac koji posjeduju drugi (vaši kupci). To još nije vaš novac. Zato nije bitno samo prodati već i naplatiti od kupca. 

Uspjeh nikada nemojte mjeriti samo prema prihodima koje ste ostvarili prodajom. Naplatom svojih potraživanja doći ćete do novca na poslovnom računu. 

Preporuka je da svakog mjeseca pregledate stanje potraživanja od kupaca i njihovu starosnu strukturu. Ako ih ne može naplatiti, obratite se kupcima telefonom ili e-poštom kako biste ih podsjetili na plaćanje. Ako kupci i dalje ne plaćaju, pošaljite im opomenu, pa opomenu pred tužbu, a na kraju, ako je potrrebno, i samu tužbu.  

Najgore je da ne može naplatiti svoja potraživanja zbog čega ćete prikazati gubitke i imati dodatne troškove suđenja. 

Praksa pokazuje da prodaja želi što bolje rezultate prodaje ne vodeći računa o financijskim sposobnostima kupaca te stoga dolazi u konflikt s financijama koje inzistiraju i na naplati. Stoga zapamtite da su nenaplaćena potraživanja od kupaca i zalihe sa slabim obrtajem tihe ubojice vašeg poslovanja. Da biste si mogli isplatiti dobit, morate kratkotrajnu imovinu pretvoriti u novac.

Vrijeme je za planiranje

Vrijeme je za planiranje

Poduzetnici koji ne planiraju ne znaju svoje ciljeve i smjernice. Pisani plan daje odgovore na pitanja gdje ste trenutačno, kamo želite stići i kako ćete to učiniti.

Radni kapital

Radni kapital

Pokazuje koliko je likvidne imovine na raspolaganju kako bi se održavalo i širilo
poslovanje.

Zlatno financijsko pravilo

Zlatno financijsko pravilo

U financijskom svijetu postoji zlatno financijsko pravilo: novac je kralj. Time se ističe važnost stabilna novčanog toka odnosno gotovine u poslovanju.

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

10 + 1 strategija za unapređenje novčanog toka

Sve se metode poboljšanja novčanog toka odnose na potraživanja od kupaca, evo koje su to.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

ZAŠTO NEMAM NOVCA ZA ISPLATU DOBITI?