Ulaganja

Investicijski fondovi, kao oblik ulaganja, često su alternativa klasičnoj štednji jer nude jednostavan pristup tržištu kapitala.

Ulaganje u investicijske fondove jednostavan je način za ostvarenje potencijalno većih prinosa od klasičnih oblika štednje. Na ovaj način Vaša se sredstva ulažu u različite klase imovina, a u svakom trenutku možete zatražiti isplatu sredstava.

Što su zapravo investicijski fondovi i kako funkcioniraju?

Investicijski fond je oblik zajedničkog ulaganja, radi prikupljanja sredstava brojnih ulagatelja i ulaganjem istih sredstava u različite vrste imovina.

Investicijski fond sastoji se od udjela – odnosno imovine fonda raspodijeljene na jednake dijelove. Upravo su udjeli to što kupujete prilikom uplata, po cijeni na dan kupoprodaje. Kupnjom udjela u fondu postajete suvlasnik imovine pod upravljanjem razmjerno količini uloženih sredstava u fondu.

Udjeli u fondu predstavljaju zasebnu imovinu, odvojenu od imovine društva za upravljanje i Banke, zaštićenu u slučaju stečaja Banke ili skrbnika vrijednosnih papira (tj. depozitarne banke).

Addiko Bank d.d. nudi kupoprodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, tzv. UCITS, kojima upravlja društvo Intercapital Asset Management.

Intercapital Asset Management upravlja s fondovima koji nude različite mogućnosti ulaganja.

Koje su prednosti ulaganja u fondove?

Poslovanje UCITS fondova strogo je regulirano i standardizirano na razini EU. Fondovima upravljaju specijalizirane institucije, društva za upravljanje fondovima koji odabiru vrijednosne papire u portfelju fonda. Fondovima upravljaju profesionalci, društva za upravljanje te ulaganjem u fond imate pristup različitim vrstama imovine, a ulaganje nije skupo.

Ulaganje u UCITS fondove postiže se diverzifikacija Vašeg ulaganja ulaganjem u papire različitih vrsta i izdavatelja, različitog geografskog položaja i sl.

Udjele koje imate u fondovima možete prodati u svakom trenutku, po dnevnoj cijeni udjela koja se računa i objavljuje svakodnevno.

Što biste trebali znati prije početka ulaganja u fondove?

Prije početka ulaganja u fondove trebali biste se što bolje informirati. U tu svrhu, dostupne su vam informacije i ključni podaci za ulagatelje za sve fondove koje Addiko banka nudi.

Dostupan vam je i dokument Prospekt i pravila krovnog Fonda koji predstavlja temeljni dokument, a sadrži bitne karakteristike fonda, npr. naziv fonda, vrstu imovine u koju ulaže, ograničenja ulaganja, visinu ulaganja, naknade koje se naplaćuju i sl.

InterCapital Income Plus – klasa B

 • srednjoročni vremenski horizont ulaganja
 • stabilnost i diverzifikacija kao prioritet: raspodjela između obveznica i dionica (max. 20%) u svrhu ostvarenja dugoročno viših prinosa uz zadržavanje niskog profila rizika

Više o InterCapital Income Plus.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Short Term Bond

 • Kratkoročni vremenski horizont ulaganja
 • Stabilnost kao prioritet: ulaganje u instrumente na novčanom i obvezničkom tržištu

Više o InterCapital Short Term Bond.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Bond – klasa B

 • Srednjoročni vremenski horizont ulaganja
 • Stabilnost kao prioritet: ulaganje u obveznice u svrhu ostvarenja prinosa većeg od drugih mogućnosti ulaganja poput depozita ili novčanih fondova

Više o InterCapital Bond.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Dollar Bond – klasa B

 • Srednjoročni vremenski horizont ulaganja
 • Stabilnost kao prioritet: ulaganje u obveznice u svrhu ostvarenja prinosa većeg od drugih mogućnosti ulaganja poput depozita ili novčanih fondova

Više o InterCapital Dollar Bond.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Balanced – klasa B

 • Dugoročni vremenski horizont ulaganja
 • Diverzifikacija kao prioritet: raspodjela između obveznica i dionica u svrhu ostvarenja dugoročno viših prinosa s višom razinom rizika

Više o InterCapital Balanced.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital SEE Equity – klasa B

 • Dugoročni vremenski horizont ulaganja
 • Rast kao prioritet: dionički fond koji predstavlja najbolji izbor za pristup rastućim tržištima Jugoistočne Europe

Više o InterCapital SEE Equity.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Global Equity – klasa B

 • Dugoročni vremenski horizont ulaganja
 • Rast kao prioritet: Investicija fokusirana na kvalitetne izdavatelje s razvijenih tržišta
  koja pruža sigurnost ali i mogućnost ostvarenja atraktivnih prinosa

Više o InterCapital Global Equity.

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Conservative Balanced– klasa B

 • Srednjoročni vremenski horizont ulaganja
 • Diverzifikacija kao prioritet: raspodjela između obveznica i dionica u svrhu ostvarenja dugoročno viših prinosa s višom razinom rizika

Više o InterCapital Conservative Balanced

Ključni podaci za ulagatelja

InterCapital Global Technology – klasa B

 • Dugoročni vremenski horizont ulaganja
 • Rast kao prioritet: Izloženost najbrže rastućem globalnom gospodarskom sektoru

Više o InterCapital Global Technology

Ključni podaci za ulagatelja

Prospekt i pravila krovnog fonda.

Usluge skrbništava pružamo od 1998. te smo danas jedan od vodećih skrbnika na tržištu.  Dugogodišnje iskustvo profiliralo je stručni tim koji razumije klijenta te mu je spreman pružiti individualno kreiranu uslugu u skladu s njegovim potrebama i željama.

Usluga skrbništva obuhvaća sljedeće poslove:

 • vođenje skrbničkog računa na ime klijenta u knjigama Addiko banke
 • pohrana i čuvanje financijskih instrumenata
 • izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po instrukcijama klijenta
 • prikupljanje prihoda i izvješćivanje o isplatama
 • izvještavanje o korporativnim akcijama i izvršavanje instrukcija povezanih s korporativnim akcijama uključujući i usluge glasovanja na glavnim skupštinama
 • ostale usluge vezane uz financijske instrumente i/ili novčana sredstva, ostvarivanje prava i ispunjavanje dogovorenih obveza iz financijskih instrumenata

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva

Dokument s ključnim informacijama (KID) skrbništva

Za dodatne informacije, pozivamo Vas da nas slobodno kontaktirate na brojeve telefona:

+385 1 6030 511
+385 1 6033 745
custody.croatia@addiko.com

ŽELITE DOGOVORITI SASTANAK I SAZNATI VIŠE O ULAGANJIMA? POPUNITE FORMU I USKORO ĆEMO VAS NAZVATI.

Obrada Vaših osobnih podataka koje ste podijelili s nama putem Vaših odgovora i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se poduzeli koraci prije sklapanja ugovora s Addiko Bank d.d. Zagreb (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb je voditelj obrade podataka. Ako želite saznati više o obradi osobnih podataka, molimo posjetite web stranicu https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/, ili kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka putem email adrese sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com ili nazovite 0800 1414.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Addiko Bank Hrvatska