DCC tečajna lista

Korisnici međunarodnih kartica biraju valutu terećenja.

Dynamic currency conversion (DCC) je usluga namijenjena korisnicima kartica izdanih izvan Hrvatske.
Usluga Dynamic currency conversion korisnicima stranih kartica omogućuje da prilikom podizanja gotovine na bankomatima Addiko banke odaberu terećenje kartice u njihovoj domicilnoj valuti. Korisnik kartice može, i ne mora, odabrati uslugu DCC.

Ako se odluči za preračun kunske transakcije u drugu valutu za preračun kunske transakcije u drugu valutu primjenjuje se DCC tečaj.
DCC usluga odnosi se na Visa, Maestro, Cirrus i MasterCard kartice izdane izvan Hrvatske i za valute koje su objavljene na DCC tečajnoj listi na dan provođenja transakcije.

Tečaj prema kojem se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.

Marža predstavlja ukupne naknade za preračunavanje valuta u odnosu na referentni devizni tečaj za euro koje je izdala Europska središnja banka (ESB), osim za BAM gdje se kao referentni tečaj koristi tečaj koji se izračunava iz ESB tečaja za HRK i tečaja EUR/BAM koji iznosi 1,95583 i RSD gdje se kao referentni tečaj koristi srednji tečaj HNB-a.

Arhiva tečajnih listi

* Primjenjuje se od: 22.01.2021. - 16:15h

Zemlja Šifra Valuta Jedinica Tečaj Marža
Australija 036 AUD 1 0,231271 10,95%
Bosna i Hercegovina 977 BAM 1 0,286828 10,95%
Češka Republika 203 CZK 1 3,835252 10,95%
Danska 208 DKK 1 1,091153 10,95%
EMU 978 EUR 1 0,146653 10,95%
Hong Kong 344 HKD 1 1,382274 10,95%
Japan 392 JPY 1 0,185061 10,95%
Kanada 124 CAD 1 0,226695 10,95%
Mađarska 348 HUF 1 0,524444 10,95%
Norveška 578 NOK 1 1,515038 10,95%
Poljska 985 PLN 1 0,665582 10,95%
Rumunjska 946 RON 1 0,714784 10,95%
Rusija 643 RUB 1 13,360226 10,95%
SAD 840 USD 1 0,1783 10,95%
Srbija 941 RSD 1 0,172536 10,95%
Švedska 752 SEK 1 1,478478 10,95%
Švicarska 756 CHF 1 0,157988 10,95%
Velika Britanija 826 GBP 1 0,130587 10,95%

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Hrvatska