Osnovni podaci

Osnovni podaci

Sjedište: Zagreb, Slavonska avenija 6
Račun banke – IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3
SWIFT: HAABHR22

W-8BEN-E obrazac

Wolfsberg Questionnaire

OIB: 14036333877
Matični broj: 1198947
Telefon: +385 1 6030-000
Faks: + 385 1 600 7000
E-mail: info.hr@addiko.com

Kontakt centar
Telefon: 0800 14 14
E-mail: info.hr@addiko.com

Datum osnivanja: 8. ožujka 1996. godine

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080072083.
Upisani temeljni kapital: 339.522.096,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Temeljni kapital banke podijeljen je na 1.248.243 dionice na ime u nominalnoj vrijednosti od po 272,00 eura.

Uprava:
Mario Žižek, predsjednik Uprave
Ivan Jandrić, član Uprave
Ana Dorić Škeva, članica Uprave

Nadzorni odbor: 
Herbert Juranek, predsjednik Nadzornog odbora
Julia Leeb, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
Tomislav Perović, član Nadzornog odbora
Sanela Pašić, članica Nadzornog odbora
Andrea Castellarin, član Nadzornog odbora

O Addiko Bank d.d.
Addiko Bank d.d. na hrvatskom tržištu posluje od 1996. godine, nudeći financijske proizvode i usluge pravnim osobama, javnim institucijama i građanima. Mreža Addiko banke na dan 20.1.2022. godine obuhvaća 35 poslovnica i 5 mobilnih timova te više od 200 bankomata diljem Hrvatske, a financijske usluge pruža više od 260.000 klijenata.

Addiko Grupa je specijalist za potrošačko kreditiranje i male i srednje poduzetnike u središnjoj i jugoistočnoj Europi
Addiko Grupa sastoji se od Addiko Banke AG, potpuno licencirane matične banke registrirane u Beču u Austriji. Addiko Banka AG izlistana je na bečkoj burzi i regulirana je Austrijskim tijelom za financijska tržišta kao i njenih šest podružnica, koje su registrirane, licencirane i posluju u pet zemalja središnje i jugoistočne Europe: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Bank AG na dan 30. rujna 2020. u šest banaka na pet tržišta pruža usluge više od 800.000 klijenata u CSEE pomoću mreže od 175 poslovnica i kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja bankama unutar Grupe pomoću grupnih strategija, politika i kontrolira te upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalist za potrošačko kreditiranje i male i srednje poduzetnike s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za male i srednje poduzetnike koji se osiguravaju iz depozita poslovanja s građanstvom. Hipotekarno poslovanje, financiranje javnih institucija i velikih korporativnih klijenata Addiko Grupe (koja nisu u fokusu poslovanja) postepeno se smanjuju s otplatama od strane klijenata koji prelaze u nova poslovanja generirana na tim poljima i na taj način osiguravaju likvidnost i kapital za postepeni rast u potrošačkom kreditiranju i kreditiranju malih i srednjih poduzeća. Svaki novi kreditni proizvod koji nije u našem strateškom fokusu moguće je ponuditi ukoliko se prepozna kao strateški važan.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje.

Upoznajte nas

Upoznajte našu Upravu

Godišnja izvješća

Addiko Bank Hrvatska