Garancije i dokumentarni poslovi

Garancije i dokumentarni poslovi

Bankovne garancije su jedan od najznačajnijih instrumenata osiguranja plaćanja ili ispunjenja ugovornih obveza u dogovorenom vremenskom periodu u domaćem i međunarodnom poslovanju. Garancija je vrlo pogodan instrument za osiguranje povrata avansa, dobro izvršenje posla ili samo osiguranje plaćanja, ali isto tako i jedan od čestih uvjeta kod podnošenja ponuda na natječajima.

Prednosti poslovanja s garancijama:

  • fleksibilnost u primjeni jer se mogu koristiti za sve vrste poslovnih transakcija
  • mogućnost neometanog poslovanja kroz vremenski period trajanja garancije (banka preuzima obvezu nadoknade za neispunjenje ugovornih obveza)
  • bolja pregovaračka pozicija, mogućnost ugovaranja odgođenog plaćanja
  • niži troškovi u odnosu na poslovanje akreditivima (okvirne garancije)

Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili nas kontaktirajte putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Zahtjev za međunarodnom bankovnom garancijom

Zahtjev za tuzemnom bankovnom garancijom

Dokumentarni akreditivi su  najsigurniji instrument plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom prometu roba i usluga, s obzirom na to da izdavanjem akreditiva banke preuzimaju neopozivu obvezu plaćanja po prezentaciji urednih komercijalnih dokumenata.

Dokumentarni akreditiv štiti interese kupca i prodavatelja:

– kupac-nalogodavatelj je siguran da će akreditivna banka izvršiti plaćanje isključivo po prezentaciji dokumenata uvjetovanih akreditivom;

– prodavatelj-korisnik akreditiva je siguran da će predajom dokumenata uvjetovanih akreditivom i ispunjenjem ostalih uvjeta naplatiti isporučenu robu ili uslugu.

Prednosti poslovanja s dokumentarnim akreditivima:

  • financiranje – akreditivi s odgodom plaćanja (kupac može zaključiti kupnju robe s dobavljačem iako u trenutku sklapanja ugovora ne raspolaže potrebnim sredstvima)
  • prodavatelj osigurava naplatu robe dostavljanjem uvjetovanih dokumenata banci
  • kupac osigurava isporuku robe u skladu s ugovorenim uvjetima

Addiko banka ima veliko iskustvo u uređivanju svih vrsta akreditiva. Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili nam se obratite putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Nalog za dokumentarni akreditiv

Instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kojim poslovna banka prodavatelja roba ili usluga šalje komercijalne ili financijske dokumente

poslovnoj banci kupca, zajedno s uputama o izručenju tih dokumenata kupcu.

Banke uključene u dokumentarnu naplatu ne preuzimaju obvezu ili odgovornost za naplatu dokumenata prodavatelja, već postupaju isključivo prema uputama prodavatelja.

Dokumentarna naplata je vrlo pogodan način osiguranja plaćanja kod prijevoza robe vodenim putem s obzirom na osobine brodske teretnice.

Prednosti poslovanja s dokumentarnim naplatama:

  • veća sigurnost od plaćanja putem bankovne doznake
  • jednostavna procedura
  • niski troškovi

Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog voditelja poslovnog odnosa ili nas kontaktirajte putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Nalog za dokumentarnu naplatu

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska