Garancije i dokumentarni poslovi

Garancije i dokumentarni poslovi

Bankovne garancije su jedan od najznačajnijih instrumenata osiguranja plaćanja ili ispunjenja ugovornih obveza u dogovorenom vremenskom periodu u domaćem i međunarodnom poslovanju. Garancija je vrlo pogodan instrument za osiguranje povrata avansa, dobro izvršenje posla ili samo osiguranje plaćanja, ali isto tako i jedan od čestih uvjeta kod podnošenja ponuda na natječajima.

Prednosti poslovanja s garancijama:

  • fleksibilnost u primjeni jer se mogu koristiti za sve vrste poslovnih transakcija
  • mogućnost neometanog poslovanja kroz vremenski period trajanja garancije (banka preuzima obvezu nadoknade za neispunjenje ugovornih obveza)
  • bolja pregovaračka pozicija, mogućnost ugovaranja odgođenog plaćanja
  • niži troškovi u odnosu na poslovanje akreditivima (okvirne garancije)

Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili nas kontaktirajte putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Zahtjev za međunarodnom bankovnom garancijom

Zahtjev za tuzemnom bankovnom garancijom

Dokumentarni akreditivi su  najsigurniji instrument plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom prometu roba i usluga, s obzirom na to da izdavanjem akreditiva banke preuzimaju neopozivu obvezu plaćanja po prezentaciji urednih komercijalnih dokumenata.

Dokumentarni akreditiv štiti interese kupca i prodavatelja:

– kupac-nalogodavatelj je siguran da će akreditivna banka izvršiti plaćanje isključivo po prezentaciji dokumenata uvjetovanih akreditivom;

– prodavatelj-korisnik akreditiva je siguran da će predajom dokumenata uvjetovanih akreditivom i ispunjenjem ostalih uvjeta naplatiti isporučenu robu ili uslugu.

Prednosti poslovanja s dokumentarnim akreditivima:

  • financiranje – akreditivi s odgodom plaćanja (kupac može zaključiti kupnju robe s dobavljačem iako u trenutku sklapanja ugovora ne raspolaže potrebnim sredstvima)
  • prodavatelj osigurava naplatu robe dostavljanjem uvjetovanih dokumenata banci
  • kupac osigurava isporuku robe u skladu s ugovorenim uvjetima

Addiko banka ima veliko iskustvo u uređivanju svih vrsta akreditiva. Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili nam se obratite putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Nalog za dokumentarni akreditiv

Instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kojim poslovna banka prodavatelja roba ili usluga šalje komercijalne ili financijske dokumente

poslovnoj banci kupca, zajedno s uputama o izručenju tih dokumenata kupcu.

Banke uključene u dokumentarnu naplatu ne preuzimaju obvezu ili odgovornost za naplatu dokumenata prodavatelja, već postupaju isključivo prema uputama prodavatelja.

Dokumentarna naplata je vrlo pogodan način osiguranja plaćanja kod prijevoza robe vodenim putem s obzirom na osobine brodske teretnice.

Prednosti poslovanja s dokumentarnim naplatama:

  • veća sigurnost od plaćanja putem bankovne doznake
  • jednostavna procedura
  • niski troškovi

Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog voditelja poslovnog odnosa ili nas kontaktirajte putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Nalog za dokumentarnu naplatu

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska