Krediti za obrtna sredstva

 

Strukturirajte svoje potrebe za novčanim sredstvima u poslovanju!

Krediti za obrtna sredstva

Različitim oblicima financiranja obrtnih sredstava pomažemo da na odgovarajući način strukturirate svoje potrebe za novčanim sredstvima u poslovanju.

Ako imate povremene potrebe za obrtnim sredstvima i održavanjem likvidnosti, overdraft omogućuje veliku fleksibilnost u poslovanju. Plaćanja s transakcijskog računa unutar odobrenog iznosa i roka dospijeća, predstavljaju korištenje kredita, a kredit se otplaćuje priljevima na transakcijski račun. Overdraft se odobrava u eurima s rokom dospijeća do godinu dana.

Revolving kredit daje mogućnost korištenja odobrenih sredstava kredita i otplate prema potrebama vašeg poslovanja, u skladu s planiranom likvidnošću. Svako korištenje umanjuje raspoloživi iznos kredita, a svaka uplata otvara mogućnost za novo korištenje. Revolving kredit se odobrava u eurima, u pravilu s rokom dospijeća do godinu dana, a postoji i mogućnost ugovaranja automatskog prolongata.

Kreditom za obrtna sredstva financiraju se tekuće potrebe u poslovanju, plaćanje roba, nabava zaliha, plaćanje obveza prema dobavljačima i slično. Kredit za obrtna sredstva omogućuje Vam povećanje prometa i prihoda uz stabilan novčani tok. Kredit za obrtna sredstva, u pravilu, je kratkoročni kredit.

Zahtijeva li priroda vašeg poslovanja češće korištenje kratkoročnih proizvoda, nudimo korištenje okvira za financijsko praćenje i limita. Kod okvira za financijsko praćenje odobravamo okvirni iznos sredstava iz kojega se mogu odobravati  kratkoročni krediti, akreditivi i garancije, unutar odobrenog iznosa i dogovorenog roka.

Kod limita je, pak, unutar odobrenog iznosa i roka, moguće izdavati garancije i akreditive ili eskontirati mjenice ili odobravati faktoring.

Prednosti okvira za financijsko praćenje i limita su zaključenje jednog osnovnog ugovora s osiguranjima, koji omogućava niže troškove i bržu realizaciju svakog pojedinog zahtjeva.  Oba proizvoda odobravaju se u eurima, u pravilu na rok do dvije godine.

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska