Zaštita od tržišnih rizika

Zaštita od tržišnih rizika

Tvrtke se od tržišnih rizika, bilo kamatnih, bilo tečajnih, mogu zaštititi korištenjem različitih izvedenih financijskih instrumenata koje nudimo. Tečajni  rizik (FX rizik) je rizik promjene tečaja određene valute, dok je kamatni rizik,  rizik promjene referentne kamatne stope.

  • Terminske transakcije (FX Forward)

Terminska kupoprodaja deviza označava kupovinu ili prodaju deviza po unaprijed ugovorenom tečaju na određeni datum u budućnosti.  Može se dogovoriti s rokom dospijeća od 3 dana do godinu dana u svrhu zaštite kratkoročne izloženosti valutnom riziku. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa dvaju valuta koje su predmet ugovora, a koja se pridodaje trenutnom tržišnom tečaju.

Dokument s ključnim informacijama

  • Non-deliverable FX Forward  (NDF)

Identično kao i FX Forward samo što nema razmjene glavnice, nego se po dospijeću isporučuje  razlika između dogovorenog i referentnog tečaja (najčešće srednji tečaj HNB-a) obračunatog na iznos glavnice. Proizvod služi za zaštitu bilančnih stavki od tečajnog rizika (npr. zaštita deviznih bilančnih obveza na 31.12.)

  • Valutna zamjena (FX Swap)

Transakcija u kojoj se dogovara promptna kupovina/prodaja jedne valute i istovremena prodaja /kupovina druge valute na određeni datum u budućnosti radi premošćivanja nelikvidnosti. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa

  • Zamjena kamatnih stopa (IRS – Interest Rate Swap)

Proizvod kojim se promjenjiva (fiksna) kamatna stopa mijenja za fiksnu (promjenjivu) u budućem vremenskom periodu (npr. zamjena 6MEURIBOR za fiksnu kamatnu stopu). Na taj način tvrtka sintetički mijenja postojeću strukturu kredita iz varijabilne u fiksnu kamatnu stopu. Proizvod može u potpunosti pratiti uvjete kredita (glavnica, dinamika otplate, referentna kamatna stopa i ostalo).

Dokument s ključnim informacijama

Repo ugovor je kupnja/prodaja vrijednosnih papira uz unaprijed dogovorenu obvezu povratne prodaje/kupnje na unaprijed dogovoreni dan, pri čemu se određuje kamatna stopa za pozajmljivanje novca. Repo poslovi se uglavnom ugovaraju na rokove do godine dana, a vrijednosni papiri služe kao osiguranje plasmana. Vrijednost papira koji se koristi kao kolateral obično je veća za nekoliko postotaka od iznosa novca koji se posuđuje.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385 1 4898 178 ili nam se javite na email: treasury-sales.croatia@addiko.com.

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska