Active paket

Active paket je najbolje rješenje za raspolaganje Vašim sredstvima u kojem je svaki bankomat Addiko bankomat. Ova jedinstvena ponuda Active paketa dostupna je do 30. lipnja.

Idealan paket ako želite:

Active
Tekući račun Tekući račun Osnovni korisnik Osnovni korisnik Addiko banka
Dodatni korisnik
Kartice Addiko paketi Kartice Osnovna debitna kartica Osnovni korisnik Addiko banka
Dodatna debitna kartica
Addiko Mastercard kreditna kartica
Pristup računu Addiko Banka On-line bankarstvo Internet bankarstvo

Dodatna debitna kartica Addiko banka

Mobilno bankarstvo
SMS bankarstvo
Podizanje gotovine Addiko Podizanje gotovog novca Addiko bankomati u zemlji Dodatna debitna kartica Addiko banka neograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji Dodatna debitna kartica Addiko banka neograničeno
Platni nalozi Addiko banka Kreditni transferi

(platni nalozi)

Putem on-line bankarstva Dodatna debitna kartica Addiko banka neograničeno putem mobilnog bankarstva
U poslovnici
Osiguranje Addiko Osiguranje Nezgode  

 

Pomoć na cesti
Pomoć u kući
Osiguranje kartica
Osiguranje kupnje
Putno zdravstveno
Dodatno Addiko banka Dodatno e-knjižica
MJESEČNA NAKNADA 55 KN

Ne možete se odlučiti?

Usporedite pogodnosti Addiko paketa!

Posjetite nas u najbližoj Addiko poslovnici!

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Hrvatska