SEPA plaćanja

Promjene u načinu popunjavanja iso elemenata pain.001.001.03 xml datoteke – u primjeni od 01.06.2019.

Zbog usklađenja dokumentacije s dokumentacijom platnih shema HRK SCT i SCT došlo je do određenih promjena u popunjavanju pain.001 datoteke putem koje dostavljate platne naloge na izvršenje.

Neke od izmjena u Uputi su:

 • popunjavanje Troškovne opcije za Ostali (non SEPA) kreditni transfer (brisana opcija DEBT kod nacionalnih i prekograničnih kreditnih transfera; dopuna u Opisu)
 • ispravak prikaza koda true, xml taga ustrd,
 • naziv Šifrarnika vrste osobnih primanja,
 • Referentna dokumentacija – ažurirana verzija dokumenta EPC132-08,
 • promjena obveznosti popunjavanja polja Broj naloga (na razini grupe naloga) i Kontrolni zbroja iznosa (na razini zaglavlja i grupe naloga)
 • promjena pravila popunjavanja Informacije o vrsti plaćanja,
 • dopuna objašenjenja M/O u »Specifikacija formata poruke pain.001.001.03«

Detaljnije o promjenama možete naći na stranici www.sepa.hr.

Uvođenjem eura od 01.01.2023. došlo je do promjene u popunjavanju pain.001 datoteke za klijente.

Uputa za pain.001 za Addiko klijente – u primjeni od 01.03.2021.
Uputa za pain.001 za Addiko klijente – u primjeni od 01.01.2023.

Ažurirani SCT i SDD šifrarnici

SEPA (engl. Single Euro Payments Area) je jedinstveno područje plaćanja u eurima na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Najvažnije prednosti usluge SEPA izravno terećenje za primatelje plaćanja su:

 • jednostavan, isplativ i siguran način naplate,
 • mogućnost sklapanja ugovora samo s jednom bankom preko koje se podnose nalozi za naplatu od platitelja iz svih ostalih banaka,
 • korištenje jedinstvenih standarda i pravila,
 • mogućnost optimizacije tijeka novca i upravljanja likvidnošću,
 • smanjenje administrativnih troškova.

Najvažnije prednosti za platitelja (poslovni subjekt) su:

 • jednostavan način plaćanja računa, bez rizika od posljedica zakašnjelog plaćanja,
 • jednostavno praćenje terećenja na izvatcima poslovnih računa,
 • pravo odbijanja naloga SEPA izravnog terećenja prije datuma izvršenja,
 • mogućnost ugovaranje posebnih uvjeta izvršenja (ograničenja) naloga SEPA izravnog terećenja.

Više možete saznati u brošuri SEPA platni promet 

Addiko Bank Hrvatska