Teško vam je žonglirati s kreditima, karticama i minusima? Uz Addiko banku, ne morate!

Postanite Addiko, zatvorite svoje obveze u drugim bankama uz Addiko Blic kredit do 10.000 EUR / 76.000 HRK ili Addiko Blic Plus kredit do 35.000 EUR / 250.000 HRK i kamatnu stopu već od 4,90%.

Relizirajte Addiko gotovinski kredit odmah, jer ostvarujete pravo na korištenje usluga GO paketa čak 12 mjeseci bez plaćanja mjesečne naknade: tekući ili žiro račun, Debit Mastercard® kartica i Addiko Mobile mobilno bankarstvo.

Za sve nove klijente tu je i akcijska ponuda Active paketa, najboljeg rješenja za raspolaganje Vašim sredstvima u kojem je svaki bankomat Addiko bankomat!

Donesite dobru odluku i krenite iz početka uz Addiko!

Brzo odobrenje

Addiko Blic Plus kredit

Vaše su želje uvijek na zadnjem mjestu i planirate veću potrošnju? Addiko Blic Plus kredit je najbolje rješenje za vas!

  • Dostupan za postojeće i nove klijente
  • Mogućnost ostvarivanja niže kamatne stope uz prebacivanje primanja u banku
  • Kredit u HRK i EUR

Iznos do 260.000 HRK ili 35.000 €

Za klijente svih banaka

Addiko Blic kredit

Podignite kredit brzo i jednostavno te omogućite svojim financijama zalet koji im je potreban.

  • Dostupan za postojeće i nove klijente
  • Bez obaveze prebacivanja primanja
  • Kredit u HRK i EUR                                                                                                                                                                                                .   

Iznos do 76.000 HRK ili 10.000 €

Naša preporuka za gotovinski kredit

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Iznos kredita (glavnice) 25.000,00 EUR
Kamata za period otplate 6.551,61 EUR
Interkalarna kamata
Ukupan iznos koji se otplaćuje 31.765,59 EUR
Iznos mjesečnog anuiteta 263,95 EUR
Trošak obrade kredita (0%)
Trošak vođenja računa 213,98 EUR
Rok otplate u mjesecima 120 mj.
Dan plaćanja anuiteta 8. dan u mjesecu
Kamatna stopa, fiksna 4,90%
EKS (efektivna kamatna stopa) 5,17%

*Addiko banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i napraviti potrebne provjere što može utjecati na trajanje odobrenja ili povratne informacije.

Addiko Bank Hrvatska