mobile-top-image

Mjere za olakšavanje otplate dugovanja 

U slučaju da imate poteškoće s otplatom svojih obveza, pozivamo vas da se javite na mail adresu: retail.restructuring.hr@addiko.com ili na broj telefona 016060275 kako bismo zajedno utvrdili koja je od mjera olakšanja otplate vaših obveza najprimjerenija vašoj financijskoj situaciji.

U nastavku dostavljamo uvid u neke od mjera za olakšanje otplate i informacije o načinu podnošenja zahtjeva.

Klijenti koji otplaćuju kredit Addiko banke, mogu predati zahtjev za moratorij:

Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci s ili bez produljenja roka otplate.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteSvaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteDatum dospijeća kredita može se prolongirati za 6 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Ili  datum dospijeća kredita može ostati isti uz povećanje mjesečne obaveze po isteku moratorija.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteNaknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Više informacija možete pronaći u Brošuri – proizvodi restrukturiranja.

Klijenti koji otplaćuju kredit Addiko banke mogu predati zahtjev za produljenje roka otplate kredita:

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteProduljenje roka otplate za određeni broj mjeseci kako bi visina anuiteta bila niža i u skladu s financijskim mogućnostima klijenta.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteDatum dospijeća kredita produljuje se sukladno broju mjeseci za koji se produljuje rok otplate, a sve kako bi klijenti plaćali manji mjesečni iznos anuiteta prilagođen njihovim mogućnostima plaćanja.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteNaknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Zatvaranje postojećih dospjelih i nedospjelih obveza u Addiko Bank d.d. po kreditima, kreditnim karticama i dopuštenim/prešutnim prekoračenjima.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteRestrukturiranje kreditnih izloženosti klijenta koji se nalaze financijskim poteškoćama. Iznos kredita za reprogram je u visini obveza po kreditima / kreditnim karticama / prekoračenjima po tekućem ili žiro računu, koji se zatvaraju, a koji uključuju nepodmirene dospjele i nedospjele obveze.

Eventualni preostali iznos kredita se ne isplaćuje.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteRok otplate je do 12 godina.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteNaknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Pozivamo vas da svoj zahtjev za nekom od mjera olakšanja otplate predate osobno u najbližoj poslovnici Addiko banke

Ako vam mjesto stanovanja nije u blizini poslovnice molim da nam se javite na mail adresu: retail.restructuring.hr@addiko.com

Kod zaprimanja zahtjeva potrebno je osigurati ažurne osobne podatke svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci) i prikupiti traženu dokumentaciju.

Ako je vaš zahtjev za promjenom po kreditu odobren, bit će potrebno potpisati i eventualno solemnizirati aneks kod javnog bilježnika (ako je osnovni ugovor solemniziran).

Ovjera ili potpis na aneksu/suglasnosti bit će potreban od svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci).

Kod kredita za reprogram bit će potrebno ovjeriti novi Ugovor o kreditu i instrumente osiguranja kod javnog bilježnika.

Važna napomena: Trošakove ovjere ili solemnizacije dokumentacije (ovisno o vrsti zahtjeva) kod javnog bilježnika plaća klijent.

Klijenti koji otplaćuju kredit Addiko banke, mogu predati zahtjev za moratorij:

Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci s ili bez produljenja roka otplate.

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu.

Datum dospijeća kredita može se prolongirati za 6 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Ili  datum dospijeća kredita može ostati isti uz povećanje mjesečne obaveze po isteku moratorija.

Naknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Klijenti koji otplaćuju kredit Addiko banke mogu predati zahtjev za produljenje roka otplate kredita:

Produljenje roka otplate za određeni broj mjeseci kako bi visina anuiteta bila niža i u skladu s financijskim mogućnostima klijenta.

Datum dospijeća kredita produljuje se sukladno broju mjeseci za koji se produljuje rok otplate, a sve kako bi klijenti plaćali manji mjesečni iznos anuiteta prilagođen njihovim mogućnostima plaćanja.

Naknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Zatvaranje postojećih dospjelih i nedospjelih obveza u Addiko Bank d.d. po kreditima, kreditnim karticama i dopuštenim/prešutnim prekoračenjima.

Restrukturiranje kreditnih izloženosti klijenta koji se nalaze financijskim poteškoćama. Iznos kredita za reprogram je u visini obveza po kreditima / kreditnim karticama / prekoračenjima po tekućem ili žiro računu, koji se zatvaraju, a koji uključuju nepodmirene dospjele i nedospjele obveze.

Eventualni preostali iznos kredita se ne isplaćuje.

Rok otplate je do 12 godina.

Naknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Pozivamo vas da svoj zahtjev za nekom od mjera olakšanja otplate predate osobno u najbližoj poslovnici Addiko banke

Ako vam mjesto stanovanja nije u blizini poslovnice molim da nam se javite na mail adresu: retail.restructuring.hr@addiko.com

Kod zaprimanja zahtjeva potrebno je osigurati ažurne osobne podatke svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci) i prikupiti traženu dokumentaciju.

Ako je vaš zahtjev za promjenom po kreditu odobren, bit će potrebno potpisati i eventualno solemnizirati aneks kod javnog bilježnika (ako je osnovni ugovor solemniziran).

Ovjera ili potpis na aneksu/suglasnosti bit će potreban od svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci).

Kod kredita za reprogram bit će potrebno ovjeriti novi Ugovor o kreditu i instrumente osiguranja kod javnog bilježnika.

Važna napomena: Trošakove ovjere ili solemnizacije dokumentacije (ovisno o vrsti zahtjeva) kod javnog bilježnika plaća klijent.