Otpis kredita po programu za stanoobnovu

Ponovno je uspostavljena aktivnost provedbe poslova otpisa kredita po Programu Obnova ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih djelatnosti (STANOOBNOVA) sukladno Zakonu o obnovi i Naputku o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova.

Podnositelji zahtjeva su Krajnji korisnici kredita (fizičke osobe – vlasnici i nositelji stanarskog prava (sada zaštićeni najmoprimci), te Fondovi u stambenom gospodarstvu (sada vlasnici) po predmetnom Programu, a kojima su krediti odobreni i korišteni za obnovu ratom razrušenih i oštećenih stambenih objekata odnosno obiteljskih kuća i stanova (I. do VI. stupnja ratnog oštećenja) i zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

Kredit se otpisuje u cijelosti pod uvjetom da je namjenski iskorišten i da u toj obnovljenoj obiteljskoj kući ili stanu prebiva korisnik kredita.

Zahtjev za otpis kredita mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Osobne podatke o podnositelju zahtjeva
 • Kopiju ugovora o dodjeli kredita
 • Ovjerenu izjavu danu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se podnositelj zahtjeva vratio i prebiva u obiteljskoj kući ili stanu nakon popravka oštećenja s članovima obitelji odnosno u izgrađenoj kući, kupljenoj kući ili kupljenom stanu, ako prvobitnu kuću ili stan nije bilo moguće obnoviti
 • Dokaz o namjenski utrošenim odobrenim sredstvima kredita ovjeren od Županijskog ureda nadležnog za poslove obnove te Općinskog odnosno Gradskog poglavarstva, a koji sada izdaju Upravni odjeli u županijama i općini, odnosno gradu, kao pravni sljednik ranije nadležnog tijela
 • Potvrdu da korisnik kredita nije koristio sredstva za organiziranu obnovu u  organizaciji Ministarstva razvitka i obnove koju izdaje Ministarstvo razvitka i obnove, a koju sada izdaje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao pravni sljednik ranije nadležnog tijela,
 • U slučajevima kada je kuća ili stan promijenila vlasnika, na način da je vlasnik umro, a kuću ili stan naslijedio je netko od zakonskih nasljednika potrebno je dostaviti rješenje o nasljeđivanju.

Nakon prikupljene dokumentacije klijenti se mogu javiti u najbližu Addiko poslovnicu ili popuniti formu i dogovoriti sastanak u poslovnici po izboru.

Ove odrednice primjenjuju se na krajnje korisnike kredita koji su koristili kredite HBOR-a prema slijedećim propisima:

 • Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima (NN 56/91),
 • Uredba o dopuni uredbe o odobravanju kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada (NN 5/92),
 • Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjima (NN 61/92),
 • Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata (NN 59/93),
 • Zakon o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata (NN 109/93),
 • Uredba o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata (NN 37/95).

Više o ovoj temi pročitajte na HBOR stranicama.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas nazvati.

Obrada Vaših osobnih podataka koje ste podijelili s nama putem Vaših odgovora i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se poduzeli koraci prije sklapanja ugovora s Addiko Bank d.d. Zagreb (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb je voditelj obrade podataka. Ako želite saznati više o obradi osobnih podataka, molimo posjetite web stranicu https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/, ili kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka putem email adrese sluzbenik. zast-os-podataka.hr@addiko.com ili nazovite 0800 1414.

Addiko Bank Hrvatska