Kupoprodaja deviza

Kupnja i prodaja stranog novca

U svim Addiko poslovnicama se vrši otkup i prodaja stranog novca. Po povoljnijem tečaju, prodajnom tečaju za devize, možete kupovati stranu valutu ako je polažete na tekući račun u Addiko banci.

Za kupnju ili prodaju u iznosu većem od protuvrijednosti 10.000 EUR molimo kontaktirajte Odjel Prodaje proizvoda Riznice radi povoljnijeg tečaja na broj +385 1 4898 178 ili na email: treasury-sales.croatia@addiko.com.

Na raspolaganju imate uvijek aktualnu tečajnu listu.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Addiko Bank Hrvatska